ProLex (logo)

Bližšie ku
sPrávnym
dokumentom

VSTÚPIŤ

Vyskúšať

ilustračný obrázok

 

PRÁVNE DOKUMENTY POD PALCOM

Prolex je váš virtuálny právnik - manažér právnych dokumentov. Môžete si v ňom vytvárať zmluvy, smernice, formuláre, nariadenia a iné právne dokumenty. Silnou pridanou hodnotou systému je, že obsahuje množstvo vzorových dokumentov, ktoré sú pripravené na jednoduché dopracovanie zo strany užívateľa, aby tak bolo možné získať za krátky čas kvalitný právny dokument. V Prolexe si môžete upravovať naše šablóny alebo vytvárať vlastné. Celý systém funguje veľmi intuitívne a jednoducho. Na záver je spracovaný dokument, ktorý je možné jednoducho exportovať do viacerých formátov.

O NÁS

e-Syst, s.r.o. a ENVAnet s.r.o. sú partnerské spoločnosti, ktoré vzájomnou synergiou vyvinuli niekoľko vlastných systémov na riešenie kľúčových oblastí vo verejnom sektore ako aj v súkromnej sfére.

Sme tu, aby ste vy rástli

Pripravili sme niekoľko vlastných systémov na riešenie kľúčových oblastí v správe firmy.

Náš Prolex sa postará o vašu legislatívu a zmluvné vzťahy. A s Enex budete mať zase v poriadku energie.

Naše systémy vo vzájomnej synergii prinášajú úsporu času, peňazí a vnášajú prehľadnosť do procesov firiem.

Všetky naše systémy fungujú na cloude a preto nie je potrebná žiadna inštalácia alebo kúpa krabicových programov.

Sú jednoduché a intuitívne, ale ak by ste predsa len potrebovali pri ich obsluhe našu pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť.

Kontakt

mapa

Kontakt pre súkromný sektor
(s.r.o., a.s., n.o., živnosť, ...)

Adresa sídlo/prevádzka:

ENVAnet, s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33
010 01 Žilina

Telefonický kontakt:

hotline
(v čase od 9:00 – 14:00)

www.envanet.sk

Kontakt pre verejnú správu
(mestá, obce, školy, škôlky)

Adresa sídlo/prevádzka:

eSYST, s.r.o.
M. R. Štefánika 836/33
010 01 Žilina

Telefonický kontakt:

hotline
(v čase od 9:00 – 14:00)

www.esyst.sk